Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Chim uô bluô nux coz, cxiv tsang chuôz zis hanhx phuc

03/03/2022 09:10 G3T+7

Tix lâul Y Chim (zus shông 1978), minhx cxưx M’nông nhoz jos Phú Lợi, xar Quảng Phú (Krông Nô) zos nênhs uô bluô nux coz, cxiv tsang chuôz zis hanhx phuc nhoz trôngx qơư.

Shông 2006, tix lâul chuôz chok kôngz ntêr shông sâuv 2 ha angr lo nav txir phai puz. Uô kangz ntơư zơưv zuôr cxangz angr uô nox haz krêz angr hangr ar chok blêx. Txus nuôr, tix lâul chuôz zis muôx 3 ha angr cax phê, yangx 3 ha angr cao su, muôx li 8 sox angr lax chok 2 chiv blêx/shông. Iz făngz, tix lâul chuôz zis tsinhv zus buô, nhux tưv… chia muôx qir mfông trâu kôngz lông. Zos gruôl, tu baix banv mas cxuô zangv kôngz chok, tsax zus ntơưv lâul chuôz zis hluz jông. Iz shông, uô kangz yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo yangx 400 chơưx nhiax haz tưz zos chuôz zis uô nox uô hâuk tiv zix ntơưv trôngx qơư.

Tix lâul  Y Chim (sangz lâux) kra tsưr ziv tu cax phê trâu pêx xinhv hur josn

Chuôz zis tix lâul lâul Chim zus tsi tsês yênhx châuv tus buô haz 6 tus nhux tưv chia sâu cxangz nhiax txas

Cinh têr truôx mas tix lâul Y Chim chuôz zis tưz uô lo tsêr đangr pho, zuôr lo ô tô chia môngl lus

A Trư

598
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.