Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Chim blau wăng sa, ndâk njêng r'năk uĕh lăng

03/03/2022 09:10 G3T+7

Nô Y Chim (deh năm 1978),bu nuyh Bu Nong ta thôn Phú Lợi, xă Quảng Phú (Krông Nô) jêng du he bu nuyh blau wăng sa, ndâk njêng r'năk uĕh lăng ta thôn.

Năm 2006, nô tăm tơm jŏ năm ta neh 2 hec ta dơi me mbő păng ân. Jêh rĭ nô r'văt tay neh bư mir n'hanh neh trâp gơi tăm ba lŏ. Tât abaơ, r'năk nô gĕh 3 hec ta neh tăm ca phê, rlau 3 hec ta neh tăm cao su, tâm 8 sào neh tăm ba 2 yăn du năm. Bơh đah nĕ, r'năk nô hôm rong rpu, sur... gơi dŏng ĕk mpô mpa aơ sŏk bư phân sui ma ăp tơm tăm. Yor gĕh nau nsrôih, gơi mât chăm nĕ ăp tơm tăm hao jêng, mpô mpa rong mô gĕh nau ji. Tâm du năm, jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, r'năk nô n'sĭt tâm 400 r'keh prăk n'hanh jêng du r'năk gĕh nau bư mir jan ba blau ngăn ngên tâm thôn.

Nô Y Chim (bơh chiau ti) ntĭm nau bên mât chăm ca phê ân bu nuyh bon lan ta thôn

R'năk nô Chim rong sur n'hanh rong 6 mlâm rpu gơi n'sĭt tay prăk tâm nau pah kan

Nau wăng sa đăp mpăn r'năk nô Y Chim lĕ ndâk nkra wâl têh uĕh, r'văt rdeh ô tô

A Trư

548
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.