Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk njêng mir kiểu mẫu

14/07/2022 22:50 G7T+7

Ðảng viên Phạm Hữu Trường ta bon Bu Sê Rê 1, xă Dak Ru (Dak R'lâp) n'hao uĕh nuih n'hâm leo pah kan lor ndâk njêng mir kiểu mẫu tâm xă.

Bơh đah tăm sầu riêng Ri6, nô hôm tăm tay ăp tơm sầu riêng Musang King n'hanh Monthong

Ntơm 2,2 hec ta neh tăm tơm ca phê mô hao nau wăng sa, nô tăm ndrel ăp tơm sa play gĕh sầu riêng, bơ, play kroch ntô đung... Nô nsrôih ôp nti nau bên pah kan ta âk ntŭk n'hanh nkra dĭng tŏ dak, mât chăm tâm di. Abaơ, nô n'sĭt đăp mpăn prăk rêl tă bơh tăm 1.000 tơm ca phê n'hanh 70 tơm bơ n'hanh tơm sầu riêng. Ăp ntil tơm tăm mhe dơi nô dŏng rnih mhe, uĕh abaơ dôl ntơm gĕh play, n'sĭt âk prăk rêl tâm nau wăng sa ma r'năk.

Nô uănh kh'lay nau kan tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật lăp tâm nau kan

Mẫn Doanh

861
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.