Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kô ruanh bản blau wăng sa

25/11/2021 10:11 G11T+7

Năm 2016, che Ðậu Quang Hiếu (deh năm 1969) dơi bu nuyh bon lan săch bư Kô ruanh bản Ðầm Giỏ, xă Thuận Hà (Dak N'Soong). R'năk che jêng du r'năk gĕh nau bư mir blau tâm bản gơi bu nuyh bon lan tĕng kơt pah kan.

Ðah 2,5 hec tar neh bư mir, che tăm 1.500 hec tar ca phê n'hanh rlau 1.000 gâng tiêu. Yor tĕng kơt di nau ntĭm kĩ thuật nĕ ăp ntil tơm tâm r'năk che tăm jêng ngăn. Che uănh kh'lay nau kan mât chăm ân di gơi gĕh play âk, chiêt ghep ca phê mhe gĕh play âk rlau ca phê ơm. R'năk che tăm tay tơm sa play, tơm gleh nar ta neh tăm ca phê, tiêu gơi n'sĭt tay prăk tâm nau pah kan. Yor nĕ, tâm du năm r'năk nô gĕh n'sĭt rlau 250 r'keh prăk.

R'năk che Hiếu pĕ ca phê năm 2021, jêh kĭn r'năk păng gĕh tâm 3,5 tân du hec tar

R'năk che tăm tay ăp ntil tơm gleh nar dŏng bư trau

Che Hiếu (bơh chiau ti) way ôp nau rêh, nau pah kan bư mir bơh bu nuyh bon lan, jă đă bu nuyh bon lan pah kan di nau n'hêl bơh pháp luật

Trường Thịnh

3,348
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.