Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm tơm sa trau VietGAP gĕh n’sĭt âk rhiăng rkeh prăk ăp năm

21/04/2017 10:31 G4T+7

Ntơm năm 2009 tât abaơ, rnăk yuh Bùi Thị Lâm, thôn Tân Lợi, xă Dak R’moan (Gia Nghĩa) tăm tơm sa trau ta neh huy dăch tât 0,6 hec ta đah ăp ntil tơm sa trau tâm ban: tơm n’ha sa trau (sa lat, kải ăp ntil) tơm tăm sŏk play gâm trau (rpŭng, tuh cove) n’hanh n’ha bô (siâm, ngò).

Ntŭk neh tăm tơm sa trau yuh Lâm dơi kơp di VietGAP ta neh tăm huy 0,2 hec ta đah tơm tăm sa trau ăp năm tât 50 tân

Yor dŏng rnih mhe, gĭt nê nê ntŭk rvăt n’hanh tĕng kơt di khoa học kĩ thuật, kông nghệ mhe mray chăm nĕ tơm tăm sa trau tâm rnăk yuh tăm jêng ngăn, mô klach khih ma bu nuyh sa, gĕh âk ngăn bu nuyh bon lan ŭch rvăt sa. Abaơ, rnăk yuh gĕh tăch tâm 300 kí n’ha sa trau ăp nar. Yor nĕ, gĕh n’sĭt tâm nau kan ntơm 400 – 500 rkeh prăk du năm.

Ntŭk neh tăm tơm sa trau rnăk yuh Lâm dôl tăm ăp ntil tơm sa trau uĕh n’hanh nkra trong tŏ dak mhe uĕh

Ntŭk neh tăm tơm sa trau rnăk yuh dơi Ntŭk kan Uănh gĕh tăm tăm mpô mpa rong mpeh 3 (kơp lah Ntŭk kan Ksiêm nau uĕh ndu ndơ tăm n’hanh Mpô mpa sa, N’gâng kan Ntĭm bư mir ba-N’hao nau rêh bon lan) kơp lah ntŭk tăm tơm sa trau uĕh di bư mir jan ba uĕh (VietGAP).

Lê Phước

1,735
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.