Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm tơm sa trau tĕng nau kan mô gĕh tăm ta neh

23/03/2017 09:27 G3T+7

Abaơ, gĕh âk rnăk ta phường Nghĩa Tân (bon têh Gia Nghĩa) lĕ tĕng kơt nau kan tăm tơm sa trau tĕng nau kan mô gĕh tăm ta neh, gĕh n’sĭt uĕh ngăn tâm nau kan.

Lah nau kan tăm tơm sa trau mô kâp neh lah tăm ta dak si, trŭnh tay prăk rvăt buh sui. Nau uĕh tăm tơm sa trau tĕng nau kan tăm mô gĕh ta neh dơi kơp di ăp bri dak, mô gĕh khih ma bu nuyh dŏng sa. Ðah kĩ thuật aơ tăm tơm sa trau jêng hô ngăn, mô gĕh tu ndrŭng sa, mô gĕh iang dak bâ, mô gĕh dak si khih; gĕh n’sĭt rlau 25% tât 50%; mô gĕh krem dak si khih, mô gĕh bư bâ iơh neh tăm…

Tơm sa trau dơi tăm tâm wâl mŭng, mô gĕh tăm bơh tach gơi mô ân tu ndrung lăp sa

Tăm tơm sa trau tĕng nau kan mô gĕh tăm ta neh 20 – 25 nar dôk du tâ, tăm âk yăn du năm, rnoh prăk tăch kh’lay tâm 25.000 rbăn du kí

I dơi dŏng srih grăp n’hanh dăp tơm tăm ta ndrưng

H' Mai

1,658
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.