Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chok jâuz zus cangz sâu lo nhiax ntâu

16/12/2021 09:37 G12T+7

Shông 2019, chuôz zis muôv Lục Thị Nghiêm (zus shông1975) minhx cxưx Tày, nhoz jos 7, xar Quảng Hòa (Đăk Glong) hlôngr jê 4 sox angr chok cax phê lâul, tsi tsi ndư chia chok jâuz zus cangz.

Điêux ciêns angr ntơưv nuôr los six huv chok jâuz

Iz hli muôv Nghiêm chuôz zis zus 3 jangl, iz jangl zus 2 thôngz cangz, uô kangz 15 nuz zus, sâu lo muôx  200 kg kei cangz. Đrul grei muôs nhis nuôr zos 150- 180 cxênhz nhiax/1kg kei cangz, uô kangz yưx chi phir, công tu zus, muôv chuôz zis sâu lo jê 10 chơưx nhiax/hli.

Iz nuz, muôv đê 2 jas blôngx jâuz trâu tangs cil haz nuz keix trâu cangz nox

Muôv Nghiêm has, nôngz nhôngl tov ntêx nuôr chuôz zis zuôr krêz đangr angr chok jâuz chia zus cangz ntâu đuô.

Mô hinhx zus cangz muôx nhiax sâu ntâu, pangz muôv Nghiêm chuôz zis muôx điêux ciêns sir zôngv hur luz nênhx

Mai Anh

1,544
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.