Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm tơm dâu rong ndrŭng brai n'sĭt âk prăk tâm nau pah kan

16/12/2021 09:37 G12T+7

Năm 2019, r'năk yuh Lục Thị Nghiêm (deh năm 1975) bu nong Tày, ta thôn 7, xă Quảng Hòa (Dak Glong) r'gâl dăch tât 4 sào neh tăm ca phê lĕ jŏ năm, play mô hôm saơ âk gơi tăm tơm dâu rong ndrŭng brai.

Nau uĕh neh ntu ta aơ tâm di ma jêng tơm dâu

Du khay r'năk yuh Nghiêm rong 2 tâ, du tâ rong 2 hộp ndrŭng brai, jêh dŭt 15 nar rong, yuh gĕh sŏk 200 ký suăn ndrŭng. Ðah r'noh tăch abaơ ntơm 150 - 180 r'hiăng du kí, jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, n'hâm suan mât rong, r'năk yuh gĕh n'sĭt dăch tât 10 r'keh prăk du khay.

Du nar, du tôch 2 tâ n'ha dâu ta ăp ôi n'hanh ăp mhau siăm ân ndrŭng brai sa

Yuh Nghiêm n'kôch ân gĭt, ta mông bơh kơi mra pơk huy tay neh tăm tơm dâu gơi pơk têh nau kan rong ndrŭng brai.

Nau kan rong ndrŭng brai n'sĭt âk prăk tâm nau pah kan, sâm kơl r'năk yuh Nghiêm gĕh prăk rêh hao tay nau rêh

Mai Anh

1,478
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.