Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm tơm đàn hương kh'lay r'noh tăch ta nau wăng sa

23/08/2022 21:01 G8T+7

Năm 2015, r'năk sa u Võ Hạnh Vinh, bu tơm trang trại Play sa kloh Dak Ha, thôn 8, xă Dak Ha (Dak Glong) đă chuyên gia mbơh nau kan n'hanh tăm dăch tât 3.000 tơm đàn hương nglang r'văt tă bơh Ấn Ðộ tăm ta neh huy 11 hec ta. Ðàn hương hôm dơi bu moh lah "rmĭt ndrêh" yor kh'lay r'noh tăch tâm nau wăng sa. Tơm đàn hương jêh tăm 12 - 15 năm dơi bu koh sŏk gôl, way gĕh tâm 30 kí du tơm. Du kí gôl dơi bu năch ntơm 5 - 7 r'keh prăk...

Jêh tăm, mât chăm, tơm đàn hương ta r'năk u ngăch hao jêng. Abaơ, trang trại lĕ gĕh âk tâ pĕ n'ha n'hanh n'kôr đàn hương gơi nkra trà. Ndơ gĕh tă bơh tơm đàn hương dơi bu sŏk tăch tâm bri dah tâm 2,5 r'keh prăk du kí. Trà dơi bu nkra tă bơh tơm đàn hương bư lĕ ndơ khih tâm m'ham, bư răm săk, bêch kah, n'gang nau ranh... nĕ dơi âk bu nuyh bon lan r'văt ngêt.

Ntơm bơh n'ha tât ta tơm, reh, play đàn hương dơi bu dŏng nkra ăp ntil ndu ndơ nĕ tăch kh'lay r'noh prăk wăng sa

Nau kan bư mir, tăm tơm si tâm di ma nau kan bư hao nau wăng sa n'hanh mât bri, mât kloh uĕh ntŭk rêh yor aơ lah du ntil tơm si ndrêh, bư gĕh ôxy rlau 6 tâ đah ăp ntil tơm bă bă...

Trà đàn hương bơh trang trại Play sa kloh Dak Ha dơi bu ndâk njêng tĕng nau kan drăp ndơ OCOP tâm n'qual

Mẫn Doanh

206
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.