Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm prit Dole Philippines ta Dak Wer

10/03/2017 09:48 G3T+7

Abaơ, tâm lam xă Dak Wer (Dak R’lâp), gĕh âk rnăk bon lan rlong tăm tơm prit n’hanh gĕh n’sĭt uĕh ngăn tâm nau kan tăm prit Dole, dơi bu sŏk ntơm ta Philippines.

Aơ jêng ntil prit mhe tâm lam n’gor, gĕh âk play, play âk n’hanh jâk rlau đah prit he nơm ơm, rnoh prăk tăch ntơm 20.000 rbăn tât 25.000 rbăn, gĕh n’sĭt uĕh ngăn tâm nau wăng sa. Jêh tăm 6 – 8 khay tơm prit luh kao, gĕh ntơm 250 – 350 play du ndrŏng, ăp ndrŏng jâk ntơm 40 – 50 kí. Play prit mĭt, sa kah ngăn. Ntil prit aơ dơi tăm ta ăp ntŭk neh, nơih ngăn rêh n’hanh hao jêng, mô gĕh tu ndrŭng sa…

Ntil prit Dole dơi bu ruăh nê nê lor ma sŏk tơm prit kon tăm

 

Bưh sui di, suy kơl ân tơm prit ngăch hao jêng lah ĕk ndrôk, n’dŏk tao, lâk…

Năm ntơm tăm dơi gĕh n’sĭt ma bu nuyh kan rlau 200 rkeh prăk du hec ta jêh chê lơi prăk dŏng rvăt tơm prit, buh sui…

H' Mai

3,802
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.