Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chok ntông txir đuôx Nhật Tân sâu tâu nhiax ntâu

22/09/2022 17:55 G9T+7

Shông 2012, tix lâul Lã Văn Thư (zus shông 1982) nhoz jos Lương Sơn, xar Nam Xuân (Krông Nô) zuôr ntông txir đuôx pês Kâuv têz tuôx chok siv. Đhâu iz shông tu, puv txir đuôx huv đêx angr, phuôz chuô ntơưv nuôr mas tix lâul Thư tưz đâux tư 4.000 tsoz txir đuôx Nhật Tân lus chok chia zuôr pangx trâu pêx xinhv zôngv uô si hur cho rnuz lêr, Tsaz Nguyên Đán.

Vangx txir đuôx ntơưv tix lâul chuôz zis muôx têx tsoz muôx câuv ntâu shông tangz tov chiax jông

Zos pâuz mênhx tsưr ziv chok, tu baix banv mas txir đuôx hluz jông. Iz făngz ntơư, tix lâul Thư tsênhv uô trơưs iz cxa cir thuôx, tsưr ziv xưs li muôz đêx sur tsuôk hâur pâul… cich chia txir đuôx tơưk pangx trơưs zus saz xangr. Viv li, vangx txir đuôx ntơưv tix lâul Thư tsinhr muôx pangx jông gâux, tơưk iz tuôv cxix mas tâu ntâu lênhx nênhs hur xênhr haz tiv xênhr Đăk Lăk tuôx nrar zuôr. Iz shông, uô kangz yưx chi phir, vangx txir đuôx ntơưv tix lâul Thư sâu lus muôx li 500 chơưx nhiax.

Tix lâul Thư (nhoz hur plơưr) par vangx txir đuôx kra trâu pangz canr bôx trôngx qơư tuôx ntâus grê mô hinhx chok ntông txir đuôx zuôr pangx

A Trư

224
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.