Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm tơm đào Nhật Tân n'sĭt âk prăk tâm nau kan

22/09/2022 17:55 G9T+7

Năm 2012, nô Lã Văn Thư (deh năm 1982) ta thôn Lương Sơn, xă Nam Xuân (Krông Nô) r'văt tơm đào ta Bắc rlong tăm. Jêh tât du năm mât chăm, saơ tơm đào tâm di ma neh ntu, trôk aơ lĕ nô Thư lĕ r'văt 4.000 r'băn tơm đào Nhật Tân tăm dơi tăch ân bu nuyh bon lan r'văt ta ăp nar rbŭn, Têt Nguyên Ðán.

Tơm đào tâm r'năk nô tăm gĕh tơm lĕ tât rlau ch'hât năm

Yor gĭt kĩ thuật tăm, mât chăm nĕ tơm đào ngăch ngăn jêng. Bơh đah nĕ nô Thư hôm tĕng nau ntĭm kĩ thuật, nau bên dŏng dak răm tŏ ân tơm đào... gơi tơm đào blang kao mi nga tâm di ma nau kan. Yor nĕ, tơm đào nô Thư tăm kao mi nga uĕh, blang tâm ban n'hanh dơi âk bu nuyh tâm n'gor n'hanh bơh n'gor Dak Lak joi r'văt. Tâm du năm, jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, nô Thư gĕh n'sĭt tâm 500 r'keh prăk yor tăch tơm đào.

Nô Thư (tâm klang) hưa tơm đào tăm ta r'năk sa ân ma kan bộ tâm n'qual tât uănh khâl ntil nau kan tăm tơm đào sŏk kao mi nga

A Trư

223
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.