Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm kam, quýt mô di yan play ta Dak Nia gĕh n’sĭt uĕh tâm nau kan

07/04/2017 14:56 G4T+7

Abaơ, tâm lam thôn Phú Xuân, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) gĕh 5 rnăk tăm tơm kam, quýt mô di yan play (tâm nĕ gĕh 3 rnăk bu nuyh Hoa) lah neh gĕh tăm dăch tât 15 hec ta.

Ăp rnăk mbơh hưn nau bên tăm kam, quýt n’kôch ân gĭt tât năm tâl 4 lĕ gĕh play jêh. Ntơm bơh tơm luh kao tât 8 khay dơi pĕ play jêh. Ta yan play, rnoh prăk tăch kh’lay ngăn, tâm 30.000 r’mưn du kí. Gơi gĕh play mô di yan ta khay 4 lơ âm, bu nuyh tăm way dŏng nau kan tâm pă dak tŏ, mô ân gĕh âk dak yan brih mih (mô ân dak mih lăp ta tơm tâm 2 khay), jêh rĭ toh tay ta yan khay tơm gĕh kao…

Ntŭk tăm kan mô di yan dôl tât nar pĕ play đah rnoh prăk tăch ta wâl tâm 30.000 r’mưn du kí, rlau n’gul đah rnoh tăch ta yan êng

Ăp ntŭk neh tăm kam, quýt dơi bu koai trong dak hoch, nkra rse tŏ dak, mray chăm nê nê

Dơm dăk nhup ndrung, gơi iê dŏng dak si krih ta tơm, ta play

Bơh đah nau kan koh n’kĭng kranh, n’kĭng ndrung chuh lah tơm quýt gĕh âk play he koh tay n’king gơi tơm rong ân play têh, uĕh

H' Mai

2,126
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.