Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk âk nau mĭn kan gơi tăm tơm sa play nâp phêt

17/03/2022 14:08 G3T+7

Lam n'gor abaơ gĕh 16.000 hec ta neh tăm tơm sa play: Sầu riêng, bơ, đôr, xoài, jrang, cam, khuăr… gĕh r'noh tăch kh'lay tâm nau wăng sa. Gơi tơm sa play dơi bu tăm nâp phêt n'gor Dak Nong lĕ tâm pă mpeh tăm. Tâm nĕ, âk n'qual lĕ ndâk nau kan bư trang trại gơi tăm âk, săch ăp ntil play tâm di ma neh ntu tăm.

Bu nuyh bon lan he tĕng kơt nau kơp VietGAP, Global, hữu cơ… lăp mât chăm. Ăp n'qual tâm r'nglăp mpeh nguyên liệu, bư gĕh ndơ tăm uĕh tâm ban; uănh kh'lay nau kan pĕ play, mât mray, bư ndơ sa, nhãn mác, dŏng tăch bơh tăch n'gor. Bơh đah nĕ, ăp r'năk bu nuyh bư mir, mpeh tăm uănh gĭt nê nê nau buăn mbơh neh tăm, r'noh play gĕh, nih, nau uĕh play sa.

Bu nuyh bư mir r'vê ngăn nô nau joi ntŭk tăch play jêh pĕ

Bu nuyh bư mir Dak N'Soong tăm tơm bơ gĕh play mô di yăn, n'sĭt uĕh tâm nau pah kan

Tơm play dak toh jêng du ntil tơm dơi âk bu nuyh bon lan tăm ta ăp năm lĕ lăn

Mai Anh

1,632
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.