Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sŏk dŏng tăm ntil ba Nàng Hoa 9 ta Čů Jŭt

14/09/2022 09:24 G9T+7

Tâm nau pah kan n'hưch nau kan bư mir jan ba năm 2022, ntil nau kan tăm ba lŏ Nàng Hoa 9 dơi M'bŭch kan N'hưch nau kan bư mir jan ba n'gor Dak Nong ndâk kan ta xă Dak N'Drŭng (Čů Jŭt).

R'noh neh tăm ba lŏ Nàng hoa 9 dơi bu tăm ta khay 6 abaơ dăch dơi bu rek

Ta yăn hè thu, ntil ba lŏ Nàng Hoa 9 dơi bu rlong tăm ta 12 hec ta bơh 40 r'năk sa tăm. Jêh tât 4 khay tăm, ntil ba lŏ Nàng Hoa 9 aơ tâm di ma mih nar, neh ntu ta aơ. Tĕng n'kôch bơh M'bŭch kan N'hưch nau kan bư mir jan ba n'gor, lah mih nar tâm di ntil ba aơ dơi bu reh gĕh n'sĭt ntơm 7 - 8 tân du hec ta.

Bu nuyh bon lan tâm lam n'qual Čů Jŭt uănh, joi gĭt ntil ba lŏ Nàng Hoa 9 dơi bu rlong tăm

Ta ăp năm bơh kơi, M'bŭch kan N'hưch nau kan bư mir jan ba n'gor pơk tay jrô ntĭm nau kan tăm n'hanh mât chăm ntil ba lŏ Nàng Hoa 9 gơi bu nuyh bon lan dơi tăm, r'gâl ăp ntil ba lŏ mô hôm saơ di, play iê.

Ntil ba lŏ Nàng Hoa 9 tơm dăng, chăt âk kon, blang kao du tâ, dŭm lĕ r'ngôch du tâ, iê gĕh nau ji đạo ôn

H'Mai

786
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.