Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiêu chăng Kiền Kiền

10/11/2022 10:33 G11T+7

Drăp tiêu chăng Kiền Kiền bơh Hợp tác xă Bư mir jan ba Dịch vụ - Thương mại Nguyễn Công (Dak Mil) dơi dăp kơp OCOP 3rmanh năm 2020. Hợp tác xă gĕh 10 thành viên tơm, 110 thành viên tâm r'nglăp ta nau kan, mât tăm tiêu ta neh huy rlau 300 hec ta.

Tĕng che Nguyễn Công Khánh, Giám đốc hợp tác xă, ta ăp r'năk bư mir, tiêu dơi tăm tĕng nau kan hữu cơ. Tơm tiêu dơi mât chăm, sui phân hữu cơ vi sinh nĕ grăp tiêu gĕh âk nau uĕh ma n'hâm suan bu nuyh sa, r'noh play tiêu dŭm 100% dơi bu pĕ, mât ntô play tiêu dŭm nĕ mô roh ndơ uĕh ta ntô play tiêu.

Ăp ntil nau kan tăm n'hanh nkra tiêu bơh hợp tác xă dơi mât uĕh ntŭk dak, neh, n'hâm. Grăp tiêu uĕh ngăn ngên dơi bu săch đah ti n'hanh bư kloh đah dak, ih ta nar nĕ grăp tiêu uĕh ma n'hâm suan bu nuyh sa.

Đồ họa Mẫn Doanh

Mẫn Doanh

505
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.