Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuận Hà tox tsongs tror kangz chok cax phê

14/07/2022 22:51 G7T+7

Xar Thuận Hà (Ðăk Song) muôx yangx 1.737 ha cax phê, hur ntơư ntâu chor tưz lâul đhâu, txi tsi ndư. Zos li, chor shông jê nuôr, cênhz đrul pangz mangx ntơưv chinhr cuênx trôngx qơư, chor nganhx tsưc năng, pêx xinh vtưz zov chênhr, cxiz chênhr tror chok cax phê.

Nhis nuôr, tangs nro cho rangr tror chok cax phê ntơưv xar Thuận Hà tâu yangx 470 ha. Txix shông 2022 - 2025, xar txuôl nzir tror chok uôx li 750- 800 ha cax phê lâul đhâu, hur ntơư tox tsongs ntâu chor angr trâu chor chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs. Chor angr tror kangz chok cax phê chor zuz thưx sinh đê txir tâu fênhx đrăngz 3-3,5 tênr/ha; tror chok zos txuôl njil đê txir fênhx đrăngz tâu 3,5 - 4 tênr/ha. Kror tror chok cax phê chia cxangz nde sâu, uô muôx điêux ciêns zôngx ziv chia trôngx qơư uô trơưs jông hâux lưv tair cơ câur nganhx kôngz lông, iz trux uô trơưs công nghês cao hur uô nox, pangz ntâu chuôz zis cxangz nde năng suât, tsât lươngs sanv phâmv, uô nênhx nde trux.

Vangx cax phê 2.000 tsoz tror chok đuô ntơưv chuôz zis zơưv Hoàng Phụ Luồng, nhoz jos Ðầm Giỏ iz shông sâu tâu 8-9 tênhr nôngz

Chuôz zis pêx xinhv xar Thuận Hà tox tsongs tu cax phê tror chok đuô 2 shông

Nênhs kôngz ntar mair tror kangz khơưz kror, chok cax phê yaz hur cheix ntux nangl

Mai Anh

340
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.