Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuận Hà nchŭn n'hâm suan tăm tay tơm ca phê

14/07/2022 22:51 G7T+7

Xă Thuận Hà (Dak N'Soong) gĕh rlau 1.737 hec ta ca phê, tâm nĕ gĕh âk tơm ca phê lĕ jŏ năm, play mô saơ âk. Yor nĕ, ăp năm dăch abaơ, bơh gĕh nau kơl bơh n'gâng kan bri dak, ăp m'bŭch kan, bu nuyh bon lan uănh kh'lay, n'hao nau kan tăm tay tơm ca phê.

Abaơ, lĕ r'ngôch neh tăm tay tơm ca phê mhe tâm xă Thuận Hà gĕh rlau 470 hec ta. Ntơm năm 2022 - 2025, xă tăm tay gĕh tâm 750 - 800 hec ta ca phê, tâm nĕ sâm kơl tăm tay âk ma ăp r'năk bon lan bu nong iê bu nuyh. Ăp r'noh neh tăm tơm ca phê tă bơh grăp jêh pĕ play n'hanh peh gĕh n'sĭt ntơm 3 - 3,5 tân du hec ta; tăm tay ghép cải tạo jêh pĕ play n'hanh peh gĕh n'sĭt ntơm 3,5 -4 tân du hec ta. Nau kan tăm tay ca phê mhe gơi n'sĭt âk tay prăk tâm nau kan, sâm kơl xă dăp di nau plăch r'gâl tơm tăm bư mir jan ba, gơi rlau nar rlau kơt tĕng nau kan kông nghệ mhe lăp bư mir jan ba, sâm kơl âk r'năk bu nuyh bon lan gĕh âk ca phê, play ca phê uĕh, hao tâm nau rêh.

Neh tăm tay tơm ca phê 2.000 tơm bơh r'năk che Hoàng Phụ Luồng, ta bản Ðầm Giỏ, ăp năm gĕh n'sĭt ntơm 8 - 9 tân grăp

R'năk bu nuyh bon lan ta xă Thuận Hà nchŭn n'hâm suan mât chăm tơm ca phê mhe tăm 2 năm

Bu nuyh bư mir manh rdeh koai ntu, tăm tơm ca phê mhe ta yăn bri mih

Mai Anh

342
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.