Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo truôx ntơưv mô hinhx chos ntâu zangv ntông công nghiêps

14/09/2016 14:55 G9T+7

Iz shông, chuôz zis zơưv Điêuv Phi Ong nhoz jos Diêng Ngaih, xar Đăk R’tih (Tui Đưc) sâu lo txix 300 chơưx nhiax tror sâuv zos chos ntâu zangv ntông công nghiêps.

Đrul 4 ha angr trôngz, zơưv chuôz zis chos điêux shơư cax phê tangs 3 ha, yuôr chor chos 600 tsoz phưx txoz. Chiv điêux kror đhâu, zơưv chuôz zis sâu lo 6 tênhr đrul grê muôs 30.000 nhiax/kg, muôs tangs lo 150 chơưx nhiax. Chor angr chos cax phê sâu lo 3 tênhr/ha, muôs tangs lo jê 200 chơưx nhiax/shông. Zos muôx hâur pâuk sâu truôx, zơưv chuôz zis muôz chor pênhr ntơư đâux tư cxangz uô nox, zuôr yêz thâux cxuô zangv nhoz trôngx qơư, tuz nhuôs muôx điêux ciêns môngl cơưv shuv, zuôr lo chuôz zênhx cxuô zangv, luz nênhx ziv hnuz tâu jông đuô.

Chor angr cax phê lâul, zơưv zov chik tair canh, tsi ntur tangs iz tuôv cxix chia lo sâu

Zơưv Điêuv Phi Ong zis ntuô đrox đu lul luz chaix ntux nangs chia tangr cangz moz truô phưx txoz

Zơưv chuôz zis tsinhv đâux tư yangx 600 chơưx nhiax zuôr yêz uô si, phux vux pêx xinhv nhoz trôngx qơư

Thu nhâps truôx, zơưv chuôz zis muôx điêux ciêns cxangz nxir nênhx jông đuô

Phạm Khánh - Bình Nhi

2,184
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.