Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt na nao prăk yor tăm ăp ntil tơm kông nghiệp

14/09/2016 14:55 G9T+7

Ăp năm, rnăk Che Ðiểu Phi Ong ta bon Diêng Ngaih, xă Dak R’tĭh (Tuy Ðức) gĕh n’sĭt ntơm bơh 300 rkeh prăk lő ma ka lơ yor ntil nau kan wăng sa tăm ăp til tơm.

Ðah 4 hec ta neh yôk, rnăk che tăm điều n’hanh ca phê 3 hec ta, hôm e nĕ rnăk che tăm 600 rhiăng gâng tiêu. Yan pĕ điều mhe aơ, rnăk che tăch gĕh 6 tân đah rnoh prăk tăch 30.000 rmưn du kí, gĕh n’sĭt lơ 150 rkeh prăk. Neh tăm ca phê gĕh n’sĭt 3 tân grăp du hec ta, gĕh n’sĭt lơ 000 rkeh prăk du năm. Yor gĕh prăk dŏng ndâk nau pah kan ba bă, rnăk che dŏng, rvăt rdeh rdeng ndơ ma bon lan tâm bon, nau rêh lơ nar lơ hao n’kuăng mhe.

Ðah neh tăm ca phê lĕ ranh, che gep n’kĭng mhe, mô gĕh sreh lĕ ôh gơi gĕh ơm prăk n’sĭt tâm nau pah kan

Che Điểu Phi Ong uănh kh'lay nau kan chhik hĭp tâm yan bri mih gơi n’gang tu ndrŭng sa ân ma tơm tiêu

Rnăk che hôm rvăt rdeh 600 rkeh prăk dơi rdeng bu nuyh, rdeng ndu ndơ ân bu nuyh bon lan tâm bon

Gĕh prăk n’sĭt tâm rnăk, rnăk che tay prăk dơi n’hao uĕh nau rêh oi mhau

Phạm Khánh - Bình Nhi

2,189
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.