Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu truôx ntơưv txir lưs muôv cangz tơưr njuôz

28/07/2022 16:40 G7T+7

Shông 2014, uô kangz nrar, cơưv tsưr ziv chok ntông nox txir haz nghiên cưur điêux ciêns đêx angr, phuôz chuô ntơưv trôngx qơư, tix lâul Phạm Thế Tùng, nhz xar Quảng Tân (Tuy Ðưc) tưz hlôngr iz ha cax phê, cao su tsi jông chia chok txir lưs muôv cangz tơưr njuôz. Uô kangz muôx 4 shông, chor angr chok txir lưs tơưr njuôz chuôz tâu sâu, iz trux muôx sâu truôx trâu chuôz zis.

Tix lâul Phạm Thế Tùng hlôngr pâur angr chok cax phê, cao su tsi jông hlôngr chok 1 ha txir lưs tơưr njuôz

Trơưs tix  lâul Tùng, tsuôl uô tsưr tâu cui trinhx cir thuôx, fênhx đrăngz iz txoz txir lưs muôv cangz txi yênhx châuv luz txir, fênhx đrăngz iz luz txir nhangr 1,8 – 2,2 kg. Đrul grê muôs nhis nuôr muôx li 40.000 – 50.000 nhiax/kg, chok txir lưs muôv cangz tơưr njuôz muôx kangz hâu đuô so li chok phưx txoz, cax phê… Nhis nuôr, đrul 1 ha txir lưs muôv cangz tơưr njuôz shông tiv 9, sâu fênhx đrăngz tâu muôx li 30-35 tênhr/ha/shông, zơưv chuôz zis sâu tâu yangx 200 chơưx nhiax.

Txir lưs tơưr njuôz tâu tix lâul Tùng krưr nangz chia tangr cangz tho, nzeik cuô

Y Sơn

940
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.