Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt prăk tâm nau kan yor tăm ndrel tơm kông nghiệp ta neh yôk

06/10/2016 11:13 G10T+7

Rnăk che K’Kinh (deh năm 1971), mpôl rnoi Mạ ta bon Ka Nur, xă Quảng Khê (Dak Glong) gĕh n’sĭt prăk tâm nau kan dăch tât 300 rkeh prăk du năm yor tăm ca phê, kao si.

Ðah 6 hec ta neh yôk, rnăk che tăm điều ndrel ma ca phê 3 hec ta, neh hôm e nĕ che tăm kao su. Năm nĕ đâ, rnăk che gĕh n’sĭt tât 9 tân ca phê săk, âk rhiăng kí grăp điều. Yor gĕh prăk n’sĭt tâm nau kan, rnăk che dŏng prăk gơi mrau kao su, oh kon dơi hăn nti sam bŭt, rvăt rdeh hăn pah kan, ndâk bư wâl têh uĕh, nau rêh lơ nar lơ hao.

Mray chăm di kĩ thuật nĕ 3 hec ta ca phê rnăk che K’Kinh jêng uĕh ngăn, play âk

Rnăk che tăm 3 hec ta kao su gơi ding siăl ân tơm ca phê, krem dak tâm dâng neh, n’hao tay prăk n’sĭt tâm rnăk

Gĕh n’sĭt prăk na nao tâm nau kan, che lĕ ndâk bư wâl têh

Minh Huyền

1,677
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.