Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt prăk dŏng na nao yor rong be

03/11/2016 16:45 G11T+7

Năm 2013, nô Nguyễn Văn Bình ta thôn 11, xă Nam Dong (Čư Jŭt) ntơm rong 5 mlâm be ân deh kon. Bơh đah sŏk hĭp bơh tăch rong, nô tăm lơ 3 hec ta tơm t’ru… bư gâng tiêu, tâm nĕ lŏ sŏk n’ha, ntô tơm si bư mpa sa gơi rong be.

Yor nkra ndrung, mât rong uĕh di, ân mpa sa nŭm nĕ be rong tâm rnăk nô ngăch têh ngăn. Tâm ban ăp năm, du mlâm be me deh 2 tâ kon, ăp tâ deh 2 mlâm. Tât abaơ, rnăk nô rong gĕh 30 mlâm be me ân deh kon, tăch sa puăch. Ðah kh’lay rnoh prăk tăch ntơm 110.000 – 150.000 r’băn, ndrel ma prăk tăch ăch be, tâm ban ăp năm, jêh chê lơi prăk dŏng lor tâm nau kan rnăk nô gĕh n’sĭt lơ 200 r’keh prăk.

Ndrung rong be dơi nkra ta ntŭk neh đah, mô gĕh biĕ ĭt dak

Tơm t’ru dơi nô Bình tăm bư gâng tiêu, ndăn n’ha dŏng gơi rong ân be sa

Âk bu nuyh bon lan tât ta wâl rvăt ăch be tâm du r’me prăk du met khối

Minh Huyền

2,901
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.