Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo nhiax ntâu ntơưv zus njêl nôngz

29/07/2021 10:30 G7T+7

Chuôz zis pus Nguyễn Thị Vĩnh nhoz tuv tiz nênhs đrôngl 5, phươngx Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) muôx sâu jê 200 chơưx nhiax/shông ntơưv mô hinhx zus njêl nôngz.

Sâuv 1 ha angr iz ndil tsêr, pus chuôz zis khơưz 4 luz pangs njêl đrul hêx thôngr đêx tso đêx lus môngl chênhr phangx, kangz pangs puô xuôz jêz los sis angr shơư xuôz jêz. Chor pangs lo phaiz uô yênhx cêv zus njêl trơưs ntu haz cxuô zangv njêl. Cxuô ntu, pus muôz môngr jêz siz caiv tox kangz pangs haz môi trươngx đêx, vêv xinhz. Pus chuôz zis zuôr lus zus cxuô zangv nôngz njêl xưs li trangr cov, njêl lax, trôi, mè, zux phi, tư nhux, lóc..., zus txix 1 txus 1,5 hli. Krâur zus njêl zos môngr xuô, njaz, poz cưs, tuv tưx chêr biênr ntơưv tsêr los sis môngr luz ntangz zos chor công ti krâur nox zus tsax uô. Uô kangz njêl lux txâus cich cơr chia zus nox greix li muôs trâu nênhs zuôr haz chor chuôz zis xangr zuôr…  

Uô kangz njêl lux txâus cich cơr muôx li 40-60 tus/kg chia zus nox greix li muôs

Njêl nôngz tsuv muôx jul, tsi mangl moz li muôs

Pangs zus njêl tsuv muôx hâur đêx lus haz qơư grêl chênhr phangx, đêx hur

H’Mai

1,212
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.