Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'sĭt âk prăk yor tăch r'văt kho ao kăl e

18/08/2022 21:40 G8T+7

Tâm 6 năm aơ, yuh Vàng Thị Sỏa, bu nong Mông ta thôn 7, xă Cư K'nia (Čů Jŭt) n'sĭt nao nao prăk joi kchoh n'hanh tăch r'văt kho ao kăl e bơh bu nong păng nơm.

Yuh Sỏa săch êng, sŏk kho ao Mông ndrel ma ndơ dŏng bă bă lor ma mbơh tăch ân bu nuyh bon lan r'văt

Lah du huê bu nuyh jĭm, kchoh kho ao, yuh Sỏa nkra ăp kho ao kăl e bơh bu nuyh Mông tĕng nau nkra êng păng nơm, dơi păng nkra kơt kăl e n'hanh gĕh nau mhe kơt abaơ. Bơh đah nĕ yuh hôm ntĭm nau kan aơ ân ma oh nur bu ur Mông tâm thôn. Ăp oh nur blau kan, gĕh 7 nuyh dơi pah kan kchoh kho ao ân yuh Sỏa đah r'noh prăk gĕh n'sĭt du khay ntơm 4 - 5 r'me prăk.

Yuh Sỏa mbơh, tăch kho ao ta facebook tĕng nau kan livestream

Abaơ, tâm du khay, wâl yuh Sỏa tăch kho ao gĕh kchoh ntơm 70 - 100 r'keh prăk. Kho ao dơi oh nur bu ur kchoh n'hanh jĭm dơi bu tăch ta ăp wâl chơ phiên bu nuyh Mông tâm lam n'gor, ăp wâl chơ phiên ta Dak Lak n'hanh âk n'gor bă bă lam ta bri dak.

Abaơ, gĕh dăch tât 80 nuyh bu ur Mông dơn ndơ ta r'năk yuh Soa sŏk jĭm kchoh ta wâl

Mẫn Doanh

779
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.