Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu nhiax ntâu ntơưv muôs zuôr txir tsơưz nôngz hangr jôngr

17/02/2022 10:25 G2T+7

Pâuz lo txir tsơưz nôngz hangr jôngr jông yuôx cich thich tiêu hoar, lơưr moz poz jêz hur trâuv, cxangz njir liv iz chê, shông 2012, zơưv Triệu Văn Nàm, minhx cxưx Langl nhoz jos Sín Chải, xar Đăk Ngo (Tuy Đưc) tưz đâux tư uô kror txul krang, zuôr txir tsơưz nôngz hangr jôngr chia sơ chêr haz muôs trâu tov đrâu.

Trơưs zơưv Nàm, tsơưs nôngz hangr jôngr sâuv thangx tsangv xar tuôx lơưr chor ntul hangr đêx, tov hangr jôngr muôx ntâu; txir tsơưz nôngz hangr jôngr thangx tsangv nuôr muôx ntâu grax, nông haz tsư kangz yangx mas lo ntâu lênhx nênhs nhiav. Grê muôs nhss nuôr zos 50.000 nhiax-100.000 nhiax/kg nôngz txir tsơưs hangr jôngr kruôr, fênhx đrăngz iz hli uô kangz yưx chi phir, zơưv Nàm sâu lo muôx li 20-30 chơưx nhiax ntơưv uô luôv txir tsơưz nôngz hangr jôngr.

Iz nuz, zơưv Nàm zuôr lo yênhx puô cir txir tsơưz nôngz hangr jôngr

Zơưv Nàm têr tơưr, xair hov txir tsơưz tiz jông uô ntêx jaz los sis krang

Kror txul krang txir tsơưz nôngz hangr jôngr lo zơưv Nàm đâux tư tiz jông

A Trư

521
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.