Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'sĭt âk prăk bơh nau kan tăm dâu rong ndrŭng brai

10/11/2022 10:34 G11T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, xă Quảng Phú (Krông Nô) lĕ ndâk njêng âk nau kan bư mir jan ba mhe gơi hao nau wăng sa, n'sĭt prăl rêl đăp mpăn ân ma bu nuyh bon lan bư mir. Tâm nĕ, ntil nau kan tăm tơm dâu rong ndrŭng brai dơi n'sĭt uĕh bơh nau kan, sâm kơl âk r'năk bu nuyh bon lan klaih nau rêh o-ach, hao bư ndrŏng.

Abaơ, xă Quảng Phú gĕh rlau 70 r'năk bu nuyh bon lan dôl rong ndrŭng brai, tâm nĕ gĕh âk r'năk bu nong Tày, Thái, Mông ta thôn Phú Hòa, Phú Vinh, đah r'noh neh gĕh tăm tâm 100 hec ta. Âk r'năk rong ndrŭng gĕh 2 -4 hộp ndrung du tâ, tĕng nau dơi rong âk ma iê. Tâm du tâ rong ndrŭng tât 15 nar dơi sŏk tăch gĕh tâm 60 -70 ký suăn ndrŭng du hộp. Ðah r'noh tăch abaơ ntơm 120.000 - 150.000 r'hiăng du kí suăn ndrŭng, jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, bu nuyh bon lan gĕh n'sĭt ntơm 15-25 r'keh prăk du khay, tĕng r'noh rong iê ma âk.

Nau kan tăm dâu rong ndrŭng brai ntơm sa ơm lĕ bư gĕh ndơ kan, tâm di đah ma r'năk gĕh iê neh ntu, dơi bu nuyh bon lan săch gơi lâm nau ji ngot, trŭnh nau rêh o-ach.

Bu nuyh bon lan thôn Phú Hòa tăm tơm dâu gĕh âk n'ha gơi rong ndrŭng brai

Âk r'năk sa bu nuyh bon lan gĕh ntơm ntơm 15 - 25r'khe prăk du khay tă bơh nau kan tăm dâu rong ndrŭng brai

Suăn ndrŭng dơi bu săch, sŏk kâp tăch

Y Sơn

391
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.