Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n'sĭt 500 r'keh prăk yor bư mir jan ba

14/09/2022 09:21 G9T+7

Nô Ðiểu MBruôn (deh năm 1983) Bu nong, ta bon Dak R'moan (bon têh Gia Nghĩa) jêng du huê bu nuyh gĕh nau blau pah kan bư mir jan ba tâm bon.

Nô Ðiêu MBruôn (bơh ma ti) mbơh hưn kĩ thuật mât chăm ca phê ma bu nuyh bon lan

Abaơ, r'năk sa nô gĕh 7 hec ta neh tăm ăp ntil tơm jŏ năm, tâm nĕ dơi păng tăm âk ngăn ngăn lah ca phê, điều. Yor mât chăm di nau ntĭm kĩ thuật nĕ ăp tơm tăm tâm r'năk nô jêng ngăn. Ntŭk neh rhŏng ta đang ca phê, nô tăm 300 tơm tiêu n'hanh ăp tơm sa play bă bă.

R'năk sa nô hôm mât rong sur, iăr...

Năm 2021, 3 hec ta neh tăm ca phê tâm r'năk nô jêh peh gĕh n'sĭt 9 tân; 300 gâng tiêu jêh peh gĕh n'sĭt 5 tạ n'hanh gĕh n'sĭt rlau 150 r'keh prăk tăch grăp điều. Jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, ăp năm r'năk sa nô gĕh n'sĭt rlau 500 r'keh prăk.

Wâl huy 200met vuông bơh r'năk nô Ðiểu MBruôn kơp lah rlau 1,3 r'me prăk dôl nkra dăch dŭt

Mai Anh

591
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.