Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo jê 1 tiv nhinax/shông ntơưv bơ Booth

03/11/2016 16:43 G11T+7

Shông 2007, uô kangz nrar, cơưv tsưr ziv chos ntông nox txir haz nhangx xangv điêux ciêns đêx angr, phuôz chuô ntơưv trôngx qơư, zơưv Đâus Hui Lôcx nhoz jos Đưc Thăngr, xar Đưc Manhs (Đăk Mil) tưz chos siv 16 tsoz bơ Booth.

Uô kangz 3 shông, chor bơ tưz lo sâu, muôs grê saz yangx 2, 3 jas so li ntâu zangv bơ. Uô kangz ntơư zơưv cxangz nzir zênhx nôngz, tênhr zuz haz chos lo 100 tsoz, hlôngr 4 sox cax phê lâul, tuôs cuz nhiaz viv đêx tsi txâus. Nhis nuôr, đrul 50 tsoz bơ Booth lo sâu shông 6, tsi fênhx đrăngz nhangx xangv lo 70 - 80 kg/tsoz, grê muôs tangv siv nuôr 110.000 nhiax/kg, zơưv chuôz zis sâu lo 400 ntâu chơưx nhiax. Iz fangz, iz shông zơưv tsinhv tênhr zuz haz muôs yangx 15.000 tsoz, sâu lo nzir jê 600 chơưx nhiax...

Vangx bơ Booth ntơưv zơưv Lôcx tsi thâuv hli 8 txus hli 11

Bơ Booth lo zơưv chos cêv đêz 7m/ tsoz

Pâuz mênhx cir thuôx, zơưv tênhr zuz bơ Booth muôs grê 40.000 nhiax/tsoz

Bình Nhi

2,251
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.