Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo nhiax ntâu ntơưv chok txir lưv tsưz nhoz Trường Xuân

20/05/2021 14:47 G5T+7

Shông 2015, chuôz zis zơưv Nguyễn Văn Nuôi, jos Păng Sim, xar Trường Xuân (Đăk Song) chok yangx 260 tsoz txir lưv tsưz sâuv 1 ha angr.

Zos tu trơưs ntu cir thuôx, cênhz angr, phuôz chuôz huv, chiv tsinhv shông nuôr txir lưv tsưz phuôv tsangr jông haz txi ntâu. Zơưv nhangx xangv, hur chiv sâu shông nuôr, vangx txir lưv tsưz zuôr lo muôx yangx 20 tênhr, đrul grê muôl 30.000 nhiax/1kg, uô kangz yưx chi phir, zơưv chuôz zis sâu lo yangx 500 chơưx nhiax. Iz făngz, zơưv Nuôi tưx tênhr zuz txir lưv tsưz trâu cxuô luz vangx haz kra cir thuôx, tsưr ziv tu trâu cxuô lênhx. Chiv chok yaz shông nuôr, cxuô luz vangx tênhr tưz tuôx zuôr ntơưv zơưv 2.000 tus zuz, iz tus 40.000 nhiax.

Vangx txir lưv tsưz ntơưv zơưv Nguyễn Văn Nuôi chuôz zis muôx txir ntâu

Pêx xinhv tuôx ndil seiz sangx siv vangx txir lưv tsưz ntơưv zơưv Nuôi

Zơưv tsinhr cxênhz seiz hluz ntơưv chor changl zuz ntôngz txir lưv tsưz tưz krưr chik

 Mai Anh

1,170
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.