Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt âk prăk yor tăm tơm play jrang ta Trường Xuân

20/05/2021 14:47 G5T+7

Năm 2015, r’năk che Nguyễn Văn Nuôi, bon Păng Sim, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) tăm rlau 260 tơm play jrang ta neh huy du hec ta.

Yor mât di kĩ thuật, tâm di ma neh ntu, trôk nar, năm aơ tơm play jrang jêng ngăn n’hanh gĕh âk play. Che klăp mĭn, ta yăn pĕ play năm aơ, r’năk păng mra gĕh pĕ tât 20 tân play vải, đah r’noh tăch 30.000 r’băn du kí, jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, r’năk che gĕh n’sĭt tâm 500 r’keh prăk. Bơh đah nĕ, che Nuôi chiết n’kĭng tơm play jrang tăch ân bu r’văt n’hanh ntĭm kĩ thuật, nau kan mât chăm ân ma bu nuyh bon lan. Yăn tăm mhe tăm aơ, bu mra r’văt 2.000 tơm play, du tơm che tăch 40.000 r’băn.

Neh tăm tơm play jrang tâm r’năk che Nguyễn Văn Nuôi gĕh âk ngăn play

Bu nuyh bon lan tât hăn khâl pĕ play jrang tâm r’năk che Nuô sai

Che way mât uănh nau hao reh nse tơm play jrang jêh chiết n’kĭng

Mai Anh

1,172
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.