Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'sĭt âk prăk yor tăm n'hanh rong mpô mpa

24/03/2022 10:59 G3T+7

Năm 1999, r'năk nô Lê Văn Quang ntơm bơh n'gor Hà Tĩnh tât ndâk njêng nau rêh ta thôn Tây Sơn, xă Long Sơn (Dak Mil). Tât ta ntŭk rêh mhe aơ, nô n'hanh r'năk nsrôih, gơih pah kan bư mir jan ba. Tât năm 2016, nô r'gâl neh tăm tơm kông nghiệp mô hôm saơ jêng, play iê gơi tăm ăp ntil tơm sa play ta neh huy 2,5 hec ta.

Nô Quang dôl ndâk nkra nau kan bư ntŭk hăn pâl bư mir jan ba

Dơi mât chăm di, jêh rlau 3 năm tăm ăp ntil tơm play đôr Thái, tơm bơ, tơm khuăr, tơm na... ngăch jêng, gĕh play âk.

Yor mât chăm di, tơm play kroch đung ta r'năk nô Quang gĕh âk ngăn play

Bơh đah nĕ, ndăn dŏng play ôm, play mô saơ uĕh, nô Quang rong tay 5 mlâm sur me. Du năm sur deh ntơm 50 - 70 mlâm sur kon. Jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, r'năk nô gĕh n'sĭt dăch tât du r'me prăk du năm tă bơh nau kan tăm tơm play n'hanh rong mpô mpa.

Tăm tơm play n'hanh rong mpô mpa sâm n'sĭt âk prăk ta r'năk nô

Y Krăk

877
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.