Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'sĭt âk prăk yor tăm tơm dâu siăm ndrŭng brai

02/12/2021 09:20 G12T+7

Năm 2017, yor saơ neh ntu, mih nar mô tâm di nĕ r'năk yuh Trần Thị Hồng Tho, thôn 4, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) r'gâl du hec tar neh tăm ca phê jŏ năm gơi tăm tơm dâu siăm ndrŭng brai. Ndrŭng brai dơi yuh Nho r'văt tă bơh ăp kông ti ta n'gor Lâm Ðồng rong nĕ iê dơm khĭt, iê gĕh nau ji.

Abaơ, r'năk yuh rong nao nao ntơm 2 - 4 hộp ndrŭng brai; du tâ rong jŏ tâm 15 - 20 nar păng sŏk tăch, đah r'noh prăk tăch ntơm 150.000 - 180.000 r'băn du kí suăn ndrŭng. Jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, r'năk yuh gĕh n'sĭt 30 - 35 r'keh prăk du khay.

Mât chăm di nĕ tơm dâu lai tăm ta r'năk yuh Tho ngăch ngăn jêng

Pe puăn năm dăch abaơ, âk r'năk bu nuyh bon lan lĕ janh ndâk nau kan tăm tơm dâu rong ndrŭng brai; jêh rĭ kí săm bŭt tăch r'văt ma ăp kông ti rse ndrŭng brai Ba Minh, Huy Nguyễn ta n'gor Lâm Đồng. Rlau 20 r'năk bu nuyh bon lan rong ndrŭng brai tâm xă dôl dăn ăp n'gâng kan ndâk njêng du kông ti gơi tăch ndrŭng brai kon, tơm dâu n'hanh tăch r'văt suăn ndrŭng ân ma bu nuyh bon lan.

Ndrŭng brai têh ân sa du nar bar tâ ta ăp ôi, ăp mhau

A Trư

2,358
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.