Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n'sĭt 400 r'keh prăk yor tăm ăp ntil tơm

10/08/2022 06:16 G8T+7

Năm 2017, nô Nguyễn Văn Tài ta thôn 15, xă Dak Wer (Dak R'lâp) koh 1,5 hec ta ca phê jŏ năm gơi r'gâl tăm ăp ntil tơm bă bă gĕh: tơm sầu riêng, ca phê, tiêu, tơm đôr thái, tơm bơ, tơm kroch ntô đung, tơm play dak toh...

Ta neh tăm ăp ntil tơm, tơm sầu riêng n'hanh tiêu jêng 2 ntil tơm dơi nô tăm âk

Tĕng nô n'kôch, nau kan tăm ăp ntil tơm mô rvê trŭnh r'noh tăch. Lor ma tăm he tâm pă ntŭk tăm ân di, tăm ăp ntil tơm khă nĕ uănh kh'lay nô nau quang hợp gơi tơm tăm ngăch hao jêng, gĕh âk play. Nau kan tăm ăp ntil tơm hôm gĕh nau uĕh n'king sial, n'king duh nar, trŭnh tay nau sui phân, tŏ dak, mât neh ân ĭt. Bơh đah nĕ, che dŏng n'dŏk jêh bư mir jan ba nkra jêng phân hữu cơ vi sinh gơi sui ân ăp ntil tơm tăm; têm nkrem prăk r'văt phân hóa học. Tĕng nau pah kan aơ, tât năm 2021, nô gĕh n'sĭt 400 r'keh prăk n'hanh klăp lah năm aơ gĕh n'sĭt rlau 500 r'keh prăk.

Ăp ntil tơm play tăm ndrel, dơi mât chăm di nĕ gĕh âk play, n'sĭt âk prăk tâm nau wăng sa

Mẫn Doanh

776
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.