Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Đăk Thanh tox tsongs phuôv tsangr cinh têr

29/09/2016 14:42 G9T+7

Jos Đăk Thanh, xar Nam Xuân (Krông Nô) nhis nuôr muôx 164 tsêr, 830 ntâu tus nênhs, minhx cxưx nênhs tsơưs Zir, Mênhx Jênhx, Nduôr txir 75%.

Noongz nhôngl đhâu, lo pangz ntơưv Đangv, Têz qơưs, lus cơ sơv has tângx li cêr, tsêr cơưv, pangx tênhz, đêx sir zôngv…, pêx xinhv hur jos tưz trâu saz uô nox uô hâuk, zov chênhr phuôv tsangr cinh têr. Txus nuôr, tangs nro jos muôx 211 ha cax phê, phưx txoz, 30 ha cao su haz 30 ha ntâu hoa maux cxuô zangv. Iz fangz, pêx xinhv hur jos phuôv vangv zus 3.000 ntâu tus tsax cxu, kaz us. Zos tox tsongs phuôv tsangr chuôz thênhx, chor chuôz zis pluôs ntơưv jos Đăk Thanh Txu grês txix 60 tsêr (shông 2013) txus nuôr yuôr 30 tsêr; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 22 chơưx nhiax/tus nênhs/shông… jê 90% chuôz zis lo côngs nhênhx zos tsêr văn hoar.

Pêx xinhv hur jos phuôv tsangr chos jâuz zus cangz

Fangz chos cax phê, chuôz zis muôv Lox Thix Ngocx Soans nax shông zus txix 50 – 60 tus cxik grax haz cxik nôngz

Phuôv tsangr zus nhux đangs lai, pangz cxơưz grang chuôz thênhx

Y Sơn

1,377
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.