Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hlang đhâu cêr pluôs zos muôx saz sir jul

20/10/2016 10:27 G10T+7

Tuôx uô nox nhoz Đăk Nông shông 2004, muôv Đươngx Thix Điêmv, hair nênhs Zir nhoz jos Lương Sơn, xar Nam Xuân (Krông Nô) tsinhr xangr uô changs li bluô nux. Muôv Điêmv tưz nrar, cơưv shuv tsưr ziv uô nox uô hâuk đhâu fôngx zưs ntơưr bor…

Mô hinhx muôv xair tsuô zus uô nox uô hâuk zos tu tsax cênhz chos kôngz. Txus nuôr, muôv chuôz zis tưz chos lo 6 ha cax phê, 1.000 tsoz phưx txoz; uô guôx zus kaz buô; khơưz pangs zus njêl; chos 3 sox blêx lax 2 chiv/shông. Zos uô trơưs ntu cir thuôx mas kôngz lông, tsax hluz jông, sâu lo ntâu. Fênhx đrăngz iz shông, yưx chi phir, chuôz zi ssâu lo 150 ntâu chơưx nhiax.

Fênhx đrăngz iz chiv, muôv sâu jê 2 tênhr blêx

Muôv chuôz zis muôv Điêmv muôx 5 sox pangs ntiv đêx tsuôk kôngz haz zus njêl

A Trư

1,389
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.