Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rklaih nau rêh o-ach yor hao nau mĭn kan

20/10/2016 10:27 G10T+7

Lăp ta Dak Nong ndâk njêng nau rêh kan năm 2004, yuh Ðương Thị Ðiểm, mpôl rnoi Tày ta thôn Lương Sơn, xă Nam Xuân (Krông Nô) lĕ nuih mĭn tâm nau kan gơi bư ndrŏng. Yuh Ðiểm lĕ ôp khâl, mĭn nau kan mbên wăng sa tă bơh mpôl băl, sam bŭt báo…

Nau kan yuh ruah gơi pah hao wăng sa tâm rnăk lah rong ka, rong sur n’hanh tăm tơm. Tât abaơ, r'năk yuh tăm lĕ gĕh 6 hec ta ca phê, 1.000 gâng tiêu; nkra ndrung rong sur, iăr; koai ntu rong ka n’hanh dŏng dak gơi tŏ ân tơm tăm; tăm 3 sào ba lŏ 2 yan du năm. Yor kan di khao học kĩ thuật tăm, rong nĕ ăp tơm tăm, mpô pa rong tâm rnăk yuh ngăch têh, jêng ngăn. Tâm ban ăp năm, ntrŏk lơi prăk dŏng lor tâm nau kan, rnăk yuh gĕh n’sĭt lơ 150 rkeh prăk.

Tâm ban du yan tăm ba, yuh gĕh rek dăch tât 2 tân ba

Rnăk yuh Điểm gĕh 5 sào ntu rong ka n’hanh gĕh tay dak dŏng gơi tŏ ân atơm tăm

A Trư

1,390
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.