Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thị Hiêng wăng sa blau

31/03/2022 14:00 G3T+7

Năm 1992, Thị Hiêng (deh năm 1969), bu nuyh Bu Nong ta bon Bu S'rê 1, xă Dak Ru (Dak R'lâp) ntơm pah kan wăng sa tâm r'năk tĕng nau bư mir jan ba. Tât abaơ, r'năk yuh gĕh 7 hec ta neh tăm tơm điều (điều he ngăn ngăn n'hanh điều ghép), ca phê, sâu riêng, bơ.

Thị Hiêng (bơh ma ti) mbơh nau bên mât chăm ca phê ân bu nuyh bon lan

Tĕng yuh Hiêng n'kôch, neh ta aơ tâm di ma tơm điều nĕ mô gĕh roh âk n'hâm suan mât chăm, du năm sui phân du tâ nĕ yuh tăm 5 hec ta điều. Ca phê roh âk n'hâm suan mât chăm nĕ dĭng yuh tăm 2 hec ta n'hanh tăm ăp ntil tơm sa play ndrel gơi sŏk gleh rong jong.

Mih nar mô saơ tâm di khă nĕ yor mât chăm uĕh nĕ tơm điều tâm r'năk yuh jêng n'hanh gĕh âk grăp

Yor gĕh nau gơih, nsrôih, mât chăm di kĩ thuật nĕ ăp tơm tăm tâm r'năk yuh jêng uĕh. Jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, r'năk yuh Thị Hiêng gĕh n'sĭt rlau 200 r'hiăng r'keh prăk du năm.

N'sĭt đăp mpăn prăk, r'năk yuh ndâk njêng ngih wâl têh uĕh n'hanh r'văt rdeh ô tô gơi gĕh rdeh luh lăp

A Trư

1,739
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.