Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xuz thơưx uô tar mô hinhx zus cangz jas trox

04/08/2022 15:17 G8T+7

Hli 5/2021, uô kangz nghiên cưr, cơưv shuv tsưr ziv, tix lâul Ðinh Công Bộ Lĩnh, xar Ea Pô (Cư Jut) tưz zus siv cangz jas trox grax.

Tix lâul Ðinh Công Bộ Lĩnh tưx nrar, siv uô mô hinhx zus cangz jas trox grax

Uô kangz iz luz nôngz nhôngl zus, puv muôx grê jông, chi phir tsơưs, nôngz nhôngl sâu pênhr sei mas tix lâul tưz krêz đangr qơư, cxangz guôx zus cangz jas trox. Nhis nuôr, tix lâul chuôz zis tangz tov zus 5 guôx/20 m2 angr muôx tsêr vur yangr, nangl.

Kâur nox tiv zix ntơưv cangz jas trox zos cxuô zangv blôngx, môngr poz cưs

Trơưs tix lâul Lĩnh, zus cangz jas trox cangr shênhv six hơưv nhoz khôngz, hur muôx li 40 nuz mas muôs. Đrul gre nhis nuôr txix 100.000 – 150.000 nhiax/kg, uô kangz yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu tâu jê 15 chơưx nhiax/40 nuz. Nôngz nhôngl zuôr txus nuôr, tix lâul xangr zuôr txuôl nzir krêz đangr cui mô zus, zus cxangz cangz jas trox ntêk kei chia muôs trâu thix trươngx ntơưv trôngx qơư haz xênhr Đăk Lăk.

Y Sơn

767
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.