Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'chŭn n'hâm suan chăm tay tơm tiêu jêh pĕ play

05/05/2022 14:59 G5T+7

Năm 2022, neh tăm tiêu tâm lam n'gor gĕh tâm 34.957 hec ta, gĕh pĕ klăp lah tât 60.605 tân. Tơm tiêu dơi bu tăm âk ta n'qual Dak N'Soong, Dak R'lâp, Dak Mil...

Ta khay abaơ, bu nuyh bon lan dôl mât, chăm tay tơm tiêu jêh pĕ play. Yor jêh pĕ play, tơm tiêu mô hôm saơ jêng, nĕ klach ngăn gĕh sêt bư tơm tiêu iê gĕh play ta năm bơh kơi. Yor nĕ, gơi tơm tiêu dơi n'gang ăp ntil tu ndrŭng, bu nuyh bon lan dôl mât chăm tiêu: krih dak si, koh n'kĭng kro, n'kĭng tu ndrŭng sa; koh rse lươn, kât tơm ta gâng tiêu; mbôr neh, koai ntu, sui phân, gơi tơm tiêu hao jêng tay, luh n'kĭng mhe, luh kao ta yăn mhe.

Bu nuyh bư mir bon Păng Sim, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) mât chăm tơm tiêu jêh pĕ play

Ta khay abaơ, he ch'hik gâ, mbrôr neh ta tơm, sui phân gơi tơm tiêu ngăch hao jêng

Bu nuyh bư mir bon Dak R'moan, xă Dak R'moan (bon têh Gia Nghĩa) kât tơm tiêu ta gâng tiêu

Âk r'năk tăm tiêu nkra êng phân vi sinh dŏng sui ma tơm tiêu

Mai Anh

390
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.