Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'sĭt tay prăk yor tăm tơm play lâm

28/04/2022 11:52 G4T+7

Tăm gĕh rlau 20 tơm play lâm, khă nĕ ăp năm u Nguyễn Thị Thu Hiền ta thôn Tân Tiến, xă Quảng Khê (Dak Glong) n'sĭt tay ntơm 60 tât 70 r'keh prăk.

Tơm play lâm dơi u Hiền tăm tâm r'năk gơi bư uĕh ma wâl, jêh rĭ pĕ play tăch

U Hiền n'kôch ân gĭt, dăch aơ 10 năm r'năk păng r'văt rlau 20 tơm play lâm tă bơh mpeh Tây tăm tâm r'năk. Tơm aơ nơih tăm, nơih mât chăm, iê gĕh nau ji, mô gĕh hoach âk prăk, tâm di ma neh ntu n'hanh mih nar tâm n'qual. Jêh rlau 6 năm tăm tơm play lâm gĕh play.

Tâm r'năk uHiền gĕh 2 ntil tơm play lâm ndrêh n'hanh r'mĭt, sa njŭng, bô kah nĕ dơi âk bu nuyh bon lan r'văt sa

Ăp năm bơh kơi tơm gĕh âk tay play ntơm 1 - 2 tạ du tơm; đah r'noh tăch 20.000 r'băn du kí. Tơm rlau têh play rlau âk. Gơi tơm ngăch jêng, play âk, du năm u Hiền sui bar tâ phân n'hanh tŏ nŭm dak.

Lah play lâm dŭm, bu nuyh bon lan tâm xă tât hăn khâl

Mẫn Doanh

306
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.