Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cangr shênhv chos shơư kos laz hur vangx cao su yaz

27/10/2016 11:16 G10T+7

Cangr sênhv angr nhiar chos ntông cao su, pêx xinhv nhoz ntơưv thangx tsangv xar Đăk R’la (Đăk Mil) tưz chos kos laz shơư hur chor cangz cao su sâu lo cinh têr saz.

Đrul tsưr ziv chos lưv chiv nuôr, nôngz nhôngs chos khangv 3 hli, sâu lo fênhx đrăngz 18 – 20 tênhr/ha. Grê muôs kos laz lưv chiv truôx txix 10.000 – 14.000 nhiax/kg, uô kangz yưx chi phir sâu lo muôx 150 txus 200 chơưx nhiax/ha.

Sir zôngv mair chia sâu, txu côngs los đôngx, kos laz jông gâux, tsi tơưk njôngl

Kos laz chos đrăngz hli 7 txus nuôr tưz lo sâu

Chor nênhs zuôr tuôx txus hur têz chia sâu zuôr kos laz lưv chiv

Y Krắk

2,881
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.