Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'dăn neh hong tăm bum prŭm ta neh tăm tơm kao su gĕh n’sĭt uĕh tâm nau wăng sa

27/10/2016 11:16 G10T+7

Ndăn neh lĕ tăm tơm kao su mô hŏ têh, bu nuyh bon lan tâm lam xă Dak R’la (Dak Mil) lĕ tăm bum prŭm tâm ka lang mbor tơm kao si gĕh n’sĭt uĕh tâm nau wăng sa.

Ðah nau tăm kơt aơ, jêh tăm tâm 3 khay, bum gĕh play ntơm 18 – 20 tân du hec ta. Rnoh kh’lay tăch bum brŭm tâm ban ntơm 10 – 14.000 rbăn du kí, jêh chê prăk dŏng kan lor bu nuyh bon lan gĕh n’sĭt 150 tât 200 rkeh prăk du hec ta.

Dŏng rdeh kai gơi đôk bum, suy kơl trŭnh hoach nhâm kan, play bum uĕh, mô gĕh hăch

Bum prŭm dơi tăm ntơm ngul khay 7 abaơ bu lĕ rôk tăch jêh

Ăp bu nuyh rvăt hăn tât ta ntŭk bu tăm bu gơi rvăt bum

Y Krắk

2,878
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.