Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sầu riêng nhôngl HTX Hòa Phát

03/11/2022 10:11 G11T+7

Sầu riêng nhôngl ntơưv HTX Kôngz lông hưr cơ, jix vus Hòa Phát, xar Thuận Hạnh (Đăk Song) huv tiêu tsuânv OCOP 3 luz nuz kuz shông 2020.

Đôx hoas Mẫn Doanh

HTX môx 27 thanhx viên côngv uô, cui mô yangx 40 ha, sanv lươngs sâu iz shông yangx 300 tênhr. Sầu riêng ntưv HTX tâu chok chuên canh haz shiz shơư, nôngz tiv zix zos sầu riêng Dona Monthong haz Ri6. Nôngz kôngz năng suât saz, tsât lươngs jông, tâu thix trươngx nhiav. Nôngz nhôngl sâu uô kangz 3 shông chok haz txir muôx ntâu sâuv ntông, nhangr fênhx đrăngz 2-3kg/1 luz txir.

Mẫn Doanh

514
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.