Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sầu riêng Hợp tác xă Hòa Phát

03/11/2022 10:11 G11T+7

Sầu riêng dŭm bơh Hợp tác xă Bư mir jan ba hữu cơ, dịch vụ Hòa Phát, xă Thuận Hạnh (Dak N'Soong) dơi kơp di OCOP 3 rmanh năm 2020.

Đồ họa Mẫn Doanh

Hợp tác xă gĕh 27 thành viên pah kan ndrel, gĕh tăm rlau 40 hec ta, tâm ăp năm gĕh pĕ play âk rlau 300 tân. Sầu riêng bơh hợp tác xă dơi bu tăm ndrel ăp tơm bă bă mô rĭ tăm êng, ntil sầu riêng dơi bu tăm âk lah Dona Monthong và Ri6. Tơm gĕh play âk, play têh, dơi âk bu nuyh bon lan r'văt. Jêh tăm tât 3 năm tơm dơi gĕh play n'hanh r'noh play âk tâm ban ta ăp n'kĭng, play jưk tâm 2 - 3 kí du mlâm.

Mẫn Doanh

513
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.