Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sầu riêng mô âk play

26/05/2022 10:40 G5T+7

Xă Dak Ru (Dak R'lâp) gĕh tâm 600 hec te neh tăm sầu riêng. Ta khay tơm sầu riêng luh kao, jêng play nse mih têh nĕ bư ôm kao, kro ao, rŭng play. Yor nĕ, âk r'năk bu nuyh bon lan tâm xă mô lăng m'ak yor play sầu riêng mô âk n'hanh roh 50 - 60% đah.

Bu nuyh bon lan tăm sầu riêng ta Dak Ru mô lăng m'ak yor du tơm play gĕh 5-7 mlâm play

Gơi ntĭm bu nuyh bon lan mât chăm tơm sầu riêng mô gĕh play n'hanh play rŭng âk, m'bŭch kan Ntĭm bư mir jan ba nkah bu nuyh bon lan tŏ dak lor ma tơm play luh kao jêh lĕ blang kao. Lah saơ mih mô tâm di, he n'kŭm tơm gơi tơm play mô gĕh rmeh dak, sâm bư tơm play suăt dak, gơi tơm play chăt n'king nse. Lah saơ kao mô saơ uĕh n'hanh trôk nar mô tâm di gĕh mih n'hach, n'hŭk âk, ĭt dak, iê duh nar he krih dak si ndrŭng n'hanh njrăng nau ji. Bơh đah nĕ, he sui phân tâm ban gơi tơm gĕh âk play...

Bu nuyh bư mir Dak Ru ng'hoach yor play sầu riêng têh khă nĕ lah rŭng yor mih têh, rsial têh mhe aơ

Mẫn Doanh

5,328
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.