Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Môngl uô nox hâur shông yaz

10/02/2022 09:13 G2T+7

Chor nuz hâur shông, uô kangz thâuv tol Tsaz Nguên đanr Tsur shông 2022 cuz saz, lov jêv, an toanx, txix nuz xaz 3 tsaz, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tưz môngl uô nox uô hâuk hâur shông yaz.

Ntơưv cxuô luz tax đrăngs, chor têz cax phê nhoz chor hênhx Cư Jut, Krông Nô, Ðăk Mil, Ðăk Song…, nênhs kôngz tưz chênhr mangx môngl uô nox tangv siv uô kangz su tsaz chia chok blêx chiv ntux yaz, tsuôk cax phê, tu cxuô zangv kôngz đamv bov hur ntu cheix kôngz lông jông hlo. Iz không khir uô nox uô hâuk cuz saz lus, chênhr mangx, xangr cuôs lo iz chiv kôngz ntâu…

Xaz 4 tsaz, nênhs kôngz xar Thuận An (Đăk Mil) đê phưx txoz

Tsôngv box minhx cxưx M’nông, xar Đăk N’Drung (Đăk Song) đoz zuz, chok blêx hâur shông yaz

Tsôngv box minhx cxưx Chu, xar Nâm N’đir (Krông Nô) tu cxuô zangv kôngz hâur shông

Uô kangz tsuôk txâus đêx, ntâu vangx cax phê sâuv thangx tsangv hênhx Đăk Mil tangz tov tơưk pangx, zuôr lo iz chiv kôngz ntâu

Y Krắk

2,791
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.