Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Trực mắc ca play iê

14/04/2022 10:09 G4T+7

Xă Quảng Trực (Tuy Ðức) abaơ gĕh rlau 1.000 hec ta mắc ca, du năm pĕ play 2 yăn. Yăn tơm ntơm bơh khay 4 n'hanh yăn bơh kơi ta khay 8.

Âk tơm măc ca ôm kao, kro, rŭng, mô jêng play

Khă nĕ năm aơ, tơm dôl luh kao, gĕh play mâp mih têh nĕ bư kro kao, ôm kao, rŭng play nse. Yor nĕ, yăn tơm aơ, bu nuyh tăm mắc ca tâm lam xă Quảng Trực mô gĕh play pĕ.

Bu nuyh bon lan koh n'kĭng kao ôm kâp play yăn bơh kơi

Tĕng nkah nau kan bơh m'bŭch kan ntĭm bư mir, khay mắc ca blang kao, gĕh play nse mâp mih bư bĕ kao bĕ play, mih acid, tưp nấm thán hư, nấm cuống cao. Bu nuyh bư mir he dŏng 500-800ml nano Bạc Đồng Super ndrel ma 500 - 600ml nano canxi cacbonate n'hanh 200 -300ml Shellac Suger rklaih đah 300 - 350 lít dak tŏ bĕ n'ha, krih bĕ tâm dâng klơ n'ha, krih du tâ tât 2 tâ; du tâ krih tay jŏ tâm 7 nar.

Mắc ca play iê bư roh prăk tâm nau wăng sa ma âk r'năk bu nuyh bon lan mpeh n'har bri Quảng Trực

Mẫn Doanh

520
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.