Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Tân tăm tay tơm ca phê

31/08/2022 16:51 G8T+7

Xă Quảng Tân (Tuy Ðức) gĕh rlau 8.353 hec ta ca phê, tâm nĕ gĕh âk neh tăm ca phê jŏ năm, play mô saơ âk. Yor nĕ, tâm ăp năm dăch abaơ, ndrel ma nau kơl bơh n'gâng kan bri dak, ăp m'bŭch kan, bu nuyh bon lan lĕ uănh kh'lay nau kan, n'hao tăm tay ca phê.

Abaơ, lĕ r'ngôch r'noh neh tăm tay ca phê tâm xă Quảng Tân gĕh rlau 215 hec ta. Ntơm abaơ tât năm 2025, xă tăm tay tâm 120 hecta ca phê ta mhe ta neh ca phê jŏ năm, tâm nĕ tăm tay âk ta ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh. Ăp ntŭk tăm tay ca  phê thực sinh gĕh n'sĭt ntơm 3 - 3,2 tân du hec ta; tăm ghép tay gĕh n'sĭt ntơm 3,5 - 4 tân du hec ta. Nau kan tăm tay ca phê n'sĭt âk tay prăk tâm nau kan, sâm kơl xă pah kan uĕh nau kan plăch r'gâl nô nau bư mir jan ba, n'hao r'noh play ca phê, n'hao nau uĕh grăp ca phê.

Bu nuyh bon lan bon Jâng Kriêng koh n'kĭng ca phê tăm mhe tĕng nau kan ghép n'kôr

Bu nuyh bon lan bon Me Ra jah gâ ca phê, iê dơm dŏng dak si hóa học

Ăp ntŭk ca phê tăm tay abaơ dôl hao jêng

Mai Anh

768
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.