Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât mray, chiă bri bon lan ta bon Bu Nor A n’hanh B, xă Quảng Tâm

16/03/2017 10:37 G3T+7

Năm 2005, bon Bu Nor A n’hanh Bu Nor B, thôn 6, xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) dơn mât mray, chiă 1.060 bri n’hanh neh bri.

Tâm nĕ, dăch tât 50 bu nuyh Bu Nong gŭ rêh pah kan ta 2 bon lĕ ndâk M’bŭch kan mât mray bri n’hanh ndâk njêng nau buăn râng chiă bri. Nau buăn aơ ntĭm lah nê nê nau kan lah ăp bu nuyh kan hăn ksiêm, mât mray bri, kơt nau n’hêl lah hăn tâm bri. Gơi mât mray bri ân uĕh, M’bŭch kan mât mray bri way hăn ksiêm uănh na nao, 50 nuyh tâm m’bŭch kan tâm pă jêng 4 phung kan, ăp phung kan hăn mât uănh, ksiêm bri du pơh bri bu jao mât. Ntơm dơi bu jao mât bri ân bon Bu Nor A n’hanh Bu Nor B, bri dơi mât mray uĕh, tơm si tơm gle tâm bri lơ nar lơ âk.

Sam bŭt nchih mât mray bri bon lan tâm ăp năm bơh kơi

Nau kan mât uănh bri dơi ăp phung kan hăn ksiêm uănh na nao

Rnăk nô Ðiểu Zíp lah du rnăk o-ach tâm bon dơi kơl 4 met vuông si gơi dŏng ndâk nkra wâl gŭ

Đức Hùng

1,616
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.